privacy verklaring

Willems Rijopleidingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Willems Rijopleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ALGEMEEN

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

De website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR WILLEMS RIJOPLEIDIGEN VERWERKT WORDEN

Willems Rijopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:
Naam
Adres
E-mail
Geboortedatum
Telefoonnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Willems Rijopleidingen uw persoonsgegevens? Willems Rijopleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele bovenliggende (fiscale) wetgeving. Willems Rijopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor het verzenden van facturen en correspondentie.

GEAUTOMAISEERDE BESLUITVORMING

Willems Rijopleidingen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willems Rijopleidingen) tussen zit.

AANSPRAKELIJKHEID

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Willems Rijopleidingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

BESCHIKBAARHEID

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op deze website berust bij Willems Rijopleidingen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Willems Rijopleidingen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VIA SOCIAL MEDIA EN WEBSITE

Persoonsgegevens via social media en website worden door Willems Rijopleidingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
In overleg met de (ex)-leerling of diens ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
Informatie doorgeven van activiteiten die Willems Rijopleidingen, dan wel de leerling op deze manier verwerkt wil hebben. De (ex)-leerling kan te allen tijde aangeven dat hij dit weer verwijderd wil hebben.
Het vermelden van je naam op de site als je bent geslaagd.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Willems Rijopleidingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Foto
Uw persoonsgegevens worden door Willems Rijopleidingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
Gedurende de periode dat men aangemeld is en voor social media en website gedurende langere periode waarin Willems Rijopleidingen dan wel de leerling besluit dat de gegevens moeten worden verwijderd.

Scroll naar top